Vizualizace
Vizualizace
Vizualizace
Vizualizace
Vizualizace
Vizualizace
Vizualizace
Vizualizace
Vizualizace
Vizualizace
Vizualizace
Vizualizace
Vizualizace
Vizualizace
Vizualizace

Novinky

Večerní animace RD

2022-05-13

Reference - 3D animace jsme doplnili o animace rodinného domu při západu slunce.

Green Park Kozomín

2021-04-12

Zákres do letecké fotografie nového projektu s komerčními a rezidenčními budovami.

Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín

2021-01-21

Krátký film pro Správu železnic přibližující plánovanou rekonstrukci jednoho z páteřních moravských železničních tahů veřejnosti. Stěžejní součástí filmu jsou animace budoucího stavu (zákres do videí z dronu).

Zlín-Příluky: nové dopravní napojení

2020-12-09

Vizualizace - můžete si prohlédnout zákres do fotografií řešení dopravní situace ve Zlíně - Přílukách.

Modernizace trati Brno - Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov

2020-09-03

Video vizualizace plánované modernizace části důležitého železničního tahu z Brna do Přerova.

Rekonstrukce žst. Vsetín

2020-07-07

Animace dopravní infrastruktury - propagační video vyrobené pro Správu železnic představující zamýšlenou rekonstrukci železniční stanice ve Vsetíně a navazující trati odborné i laické veřejnosti. Práce na vizualizaci zahrnovaly například vytvoření digitálního 3D modelu této stavby, animaci a zakreslení stanice a okolí do videa z dronu, střih a postprodukci.

Rekonstrukce železniční stanice

2020-05-23

Nové zákresy do fotografií rekonstrukce stanice Ostopovice

Nová vizualizace obytných domů

2019-12-18

Nová vizualizace exteriéru domů v Bavorsku.

Modernizace a elektrizace železniční trati Otrokovice - Vizovice

2019-08-07

Vizualizace (video) plánované modernizace, částečného zdvoukolejnění a elektrizace železniční trati z Otrokovic přes Zlín do Vizovic.

Vizualizace interiéru

2017-09-15

Můžete si prohlédnout nové vizualizace interiéru bytu.

© 2012-2021, RTNext v. o. s.        Find us on Facebook  Find us on Twitter