Vizualizace
Vizualizace
Vizualizace
Vizualizace
Vizualizace
Vizualizace
Vizualizace
Vizualizace
Vizualizace
Vizualizace
Vizualizace
Vizualizace
Vizualizace
Vizualizace
Vizualizace

Mezi naše hlavní činnosti patří vizualizace a webdesign

Vizualizace

Pokud uvažujete o vizualizaci Vašeho projektu, rádi bychom Vás seznámili s typickým průběhem zakázky a možnými výstupy naší práce. Příklady vizualizací si můžete prohlédnout na stránce referencí.

Typický průběh zakázky

1. Žádost o kalkulaci a nabídka

Na základě informací o Vašem projektu Vám zašleme nezávaznou nabídku. Nabídka je vypracována na základě odhadované pracnosti (velikosti objektu, členitosti terénu, atp.). Obvykle obsahuje nabídka několik variant, abyste si mohli vybrat podle Vašich marketingových záměrů.
Při omezeném rozpočtu Vám navrhneme výstupy tak, aby byly nejefektivněji využit vytvořený model.
Podklady pro vypracování nabídky jsou nejčastějí výstupy běžných CAD programů (DXF, DWG soubory), výkresová dokumentace nebo jiné podklady z kterých lze stanovit pracnost na projektu.

2. Objednávka a předání podkladů

Na zakázce začínáme pracovat od okamžiku přijetí Vaší objednávky emailem nebo písemně. Požádáme Vás u upřesnění Vašich požadavků jako je barevnost fasád, určení materiálů oken, klempířských prvků a dalších. Dále Vás požádáme o Vaší představu o umístění kamer.
Také poprosíme o dodatečné podklady potřebné k modelování a které nebyly k dispozici ve fázi nabídky.

3. Korektura

Zpracujeme trojrozměrný model objektu a okolního terénu. Podle objednávky nastavíme příslušné kamery, vždy v několika variantách. Vypočítané náhledy Vám zašleme ke korektuře.

Vyberete si varianty kamery, nebo je upřesníte. Je možná i osobní návštěva a nastavení kamer v našem studiu. Dojde ke schválení nebo upřesnění barevnosti a ostatní charakteristiky materiálů.

Pokud jde o první studii objektu, jsou v této fázi běžné i poměrně výrazné zásahy do hmoty budovy vyvolané jejím vizuálním působením. Jedná-li se o pokročilejší stupně (projekt pro územní řízení nebo pro stavební povolení) jsou provedeny drobné úpravy modelu (dělení oken apod.) Změny zapracujeme a nové náhledy Vám zašleme.

4. Přidání stafáže, výpočet v cílové kvalitě

K "syrovému" modelu přidáme keře, osoby, nábytek, vozidla a další objekty zvyšující věrohodnost scény. Vypočítáme všechny kamery v kvalitě dané požadovaným výstupním zařízením a výsledek zašleme klientovi. Podle připomínek a přání zákazníka připravíme konečnou verzi všech kamer.

5. Předání, platba

Výsledné vizualizace Vám zašleme e-mailem případně na CD nebo je uložíme na www stránky, kde si je můžete ze svého účtu v tiskové kvalitě stáhnout. Podle domluvených platebních podmínek vystavíme fakturu a proběhne platba.

Typy vizualizací

Perspektivní pohled s plnou stafáží

Perspektivní pohledy s plnou stafáží

Vytvoření prezentačního záběru vhodného pro propagaci, např. i jako hlavní vizuál kampaně, tj.:

  • stanovení úhlu pohledu v součinnosti se zadavatelem
  • doplnění stafáží (rostliny, postavy, automobily ..) ve 3D i postprodukčně; každému záběru je věnována maximální pozornost z hlediska kompozice stafáže, retuší apod.
  • nasvícení, rendering v tiskové kvalitě
Perspektivní pohled se standardní stafáží

Perspektivní pohledy se standardní stafáží

Vytvoření prezentačního záběru vhodného jako doplňkový pro propagaci:

  • stanovení úhlu pohledu v součinnosti se zadavatelem
  • doplnění stafáží (rostliny, postavy, automobily ..) ve 3D i postprodukčně
  • nasvícení, rendering v tiskové kvalitě (rozlišení 4000x3000 pixelů)
Perspektivní pohled bez stafáže

Perspektivní pohledy bez stafáže

Vytvoření „holého“ záběru vhodného např. pro demonstraci stavebního řešení:

  • stanovení úhlu pohledu v součinnosti se zadavatelem
  • nasvícení, rendering v tiskové kvalitě (rozlišení 4000x3000 pixelů)
Ortogonální pohled

Ortogonální pohledy

Render fasádního nebo půdorysného ortogonálního pohledu v tiskovém rozlišení (4000x3000 pixelů)

Vizualizace interiéru

Vizualizace interiéru

Zpracovat vizualizaci interiéru znamená opět vytvořit model interiéru, ten omateriálovat, nasvítit a vyrenderovat z něj pohledy v tiskovém rozlišení.

Zákres do fotografie

Zákresy do fotografie

Vložení modelu do fotografie.

Zákres do ortomapy

Zákresy do vymodelovaného terénu

Zákres do terénu otexturovaného ortomapou.

 

© 2012-2021, RTNext v. o. s.        Find us on Facebook  Find us on Twitter