Vizualizace
Vizualizace
Vizualizace
Vizualizace
Vizualizace
Vizualizace
Vizualizace
Vizualizace
Vizualizace
Vizualizace
Vizualizace
Vizualizace
Vizualizace
Vizualizace
Vizualizace

Mezi naše hlavní činnosti patří vizualizace a webdesign

Web design

Nejdůležitější při tvorbě webu je uživatelsky přívětivé prostředí s kvalitní obsahem. Především nám jde o potenciální zákazníky našich klientů. Stránky musí být přehledné, snadno ovladatelné a zajímavé.

Pozornost ovšem věnujeme i dalším parametrům. Při vytváření stránek používáme moderní kódování a dbáme na validitu stránek a kvalitu kódu, aby byly stránky snadno přístupné pro vyhledávače. To usnadňuje zaindexování všech stránek a zvyšuje tak pravděpodobnost zobrazování ve výsledcích vyhledávání.

SEO - optimalizace pro vyhledávače je dnes velmi používaný termín. Na internetu se objevuje mnoho firem s podvodnými nabídkami, jak si za vysokou cenu pořídit umístění na prvních místech na konkrétní klíčová slova. Nicméně žádný jednoznačný a stoprocentně spolehlivý způsob neexistuje. Vyhledávače svá pravidla pro určování kvalitních výsledků z pochopitelných důvodů tají. Parametry se u jednotlivých vyhledávačů liší, proto stránky úspěšné na Google nemusí mít stejně dobré výsledky na Seznamu a naopak. Také samotné algoritmy se v průběhu času mění a parametr, který byl důležitý a začal být zneužíván, má najednou nižší hodnotu (např. meta tag keywords). Existuje soubor pravidel, který je ověřen pozorováním a zkušenostmi a který se z výše uvedených důvodů obměňuje. Ten bereme v potaz už při vytváření stránek, aby naši klienti měli stránky nejen kvalitně zaindexované, ale také aby jejich šance objevovat se ve výsledcích vyhledávání byly co nejvyšší.

Klíčová slova - tedy slova, která potenciální klient napíše do políčka pro vyhledávání. Která by to měla být? Záleží na službě nebo činnosti, kterou nabízíte. Co Vaši zákazníci hledají. Některá slova jsou hledaná často a proto se zdají být pro optimalizaci nejlepší. Na taková slova je ale také často již mnoho stránek optimalizováno a bývá obtížné se mezi ně na první stránku výsledků vyhledávání dostat. Na druhou stranu fráze o dvou nebo třech slovech nemusí být tak často hledaná, ale je velmi konkrétní a z člověka, který je použije ve vyhledávání, se může stát zákazník. O to jde především, přivést na Vaše stránky co nejvíc potenciálních zákazníků, ne pouze co nejvíc návštěvníků.

Správně vybraná klíčová slova je pak možné využít pro optimalizaci stránek i pro případnou placenou reklamu na interetu. Velmi využívaná je dnes takzvaná pay-per-click reklama (AdWords, Sklik), kde se zobrazuje inzerát při vyhledávání daných klíčových slov nad a vedle výsledků vyhledávání. Platí se až ve chvíli, kdy návštěvník na tento inzerát klikne.

Některé již hotové weby si můžete prohlédnou na stránce na stránce referencí.

Typický průběh zakázky

1. Požadavky klienta, návrh architektury

Od klienta získáme základní informace pro návrh (předpokládaný účel, cílová skupina, návaznost na současné postupy, stávající stav webu atd.) Vypracujeme hrubý návrh architektury webu ve formě slovního popisu, u složitějších zakázek i s diagramy, včetně technologické stránky (použití databáze, dynamických stránek, multimédií ...) a návrhu integrace se stávajícími systémy (účetnictví, sklad ...)

Klienta upozorníme na možnosti rozšíření, které by bylo výhodné zahrnout do dané zakázky a sdělíme předběžnou cenu a předběžný harmonogram prací. Všechny konzultace do této fáze jsou považovány za vypracování nabídky a jsou bezplatné. Pokud klient nabídku přijme, zašle objednávku a návrh je předán projektovému týmu. Klient poté postupně připraví a předá potřebné podklady.

2. Grafický návrh

Podle požadavků a náročnosti klienta a velikosti zakázky vypracujeme jeden nebo více návrhů grafické koncepce stránek. Návrh zahrnuje veškeré použité grafické prvky, jako je paleta barev, navigační tlačítka, lišty, fonty a jiné typografické parametry, loga atd. Součástí návrhu je jedna nebo několik kompletních klíčových stránek (včetně úvodní).

3. Realizace

Schválený grafický návrh zpracujeme a vytvoříme prototyp stránek. Ve spolupráci se zástupci klienta je doladíme funkčnost i vzhled, vytvoříme nástroje pro administraci, nápovědu, doprogramujeme funkce neobsažené v prototypu (typicky vyhledávání, ošetření chybových stavů, správa uživatelských práv).

Provedeme interní testování a zpřístupníme web klientovi pro ověření funkčnosti a případné naplnění počátečními daty. Interní testování zahrnuje i ověření použitelnosti stránek ve všech rozšířených prohlížečích. Po odladění celého webu vytvoříme jazykové mutace.

4. Publikování, propagace

Následuje zveřejnění webu. Zákazník může pro uložení stránek využít naší nabídky prostoru. Pro větší zakázky nebo pro zakázky s velkým důrazem na bezpečnost doporučujeme klientům zřízení samostatného serveru na vlastním nebo pronajatém hardware. I v tomto případě může klient vybírat z naší řady serverů.

Doplníme prvky, které usnadní prohlížečům zaindexování (sitemap) a zřídíme statistiku návštěvnosti. Další propagace stránek je většinou nezbytná, její formy se volí podle charakteru webu.

© 2012-2021, RTNext v. o. s.        Find us on Facebook  Find us on Twitter